7 typer av obehörig passering

Frank Engqvist
Posted by Frank Engqvist
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Ett entrésystem, såsom snabbslussar/speedgates eller vändkors, måste kunna stoppa obehöriga från att komma in. Här är sju vanliga typer av obehörig passering som offentliga och kommersiella byggnader måste kunna hantera.

Läs även om entrésäkerhet för offentliga byggnader eller kommersiella byggnader, och hur man undviker de vanligaste misstagen som görs.

 

Det huvudsakliga syftet med ett entrésystem är att tillåta en person passera åt gången vid godkänd signal. En godkänd signal verifierar att personen har tillstånd att passera och utlöses ofta av ett ID-kort eller streckkoden på en biljett.

Genom att använda en noggrant placerad rad av sensorer kan entrésystem, såsom snabbslussar/speedgates, upptäcka många olika typer av obehörig passering. Systemet kan antingen neka tillträde eller meddela säkerhetspersonal att någon obehörig försöker ta sig in.

 

Dessa är de sju vanligaste typerna av obehörig passering som offentliga byggnader och kontor måste hantera:

1. Ta sig in genom att smita efter någon behörig som passerar

Det är vanligt att personer försöker ta sig in på ett förbjudet område genom att smita in efter någon som har tillträde.

  • Medsmitning (tailgating) innebär att följa efter en behörig person utan att den är medveten om det
  • Medveten medsmitning (piggybacking) innebär samma sak men då är den behöriga personen med på det

Sensorer upptäcker om det är mer än en person som går in genom entrésystemet

tailgating.png

2. Fel håll

Försök att passera genom ett entrésystem från fel håll. De flesta snabbslussar kan programmeras för att tillåta passage åt båda håll men indikerar alltid tydligt åt vilket håll man får passera (grön pil) och inte får passera (rött kryss). Sensorer upptäcker om någon tar sig in från fel håll. 

fel-väg.png

3. Kvardröjning i säkerhetszonen

Området närmast där entrésystemets blad eller paneler öppnas kallas för säkerhetszon. Om någon står i detta område för länge – och tvingar panelerna att stå öppna för att släppa in någon annan som inte är behörig – räknas det som försök till bedrägeri.

kvardrojning-sakerhetszon.png

4. Krypa under

Försök att krypa under bladen eller panelerna till ett entrésystem. Sensorer runt entrésystemets bas upptäcker en krypande kropp.

krypa-under.png

5. Klättra över

Försök att hoppa eller klättra över entrésystemet görs ofta av fripassagerare i tunnelbanesystem.

klattra-over.png

6. Forcera

Manuellt forcera bladen eller panelerna till ett entrésystem.

forcera.png

7. Kvardröjning i entréområdet

Det kan även vara ett försök till obehörigt tillträde att stå för länge i entréområdet och vänta på att någon ska komma och öppna dörrarna med ett giltigt IDkort så att de kan passera.

kvardrojning-entre.png

Läs mer om entrésäkerhet för offentliga byggnader eller kontorsbyggnader, ladda ner introduktionerna.

En introduktion till säkra entrélösningar för kontor

 

En introduktion till entrésäkerhet för offentliga byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera här!

Senaste inläggen