Internt svinn: Så kan detaljhandlare lösa problemet

Av Thomas Wahlman | 2018-nov-16 07:30:00

Snatterier utförda av anställda ‒ intern stöld ‒ är ett problem som detaljhandlare ofta förbiser. Men det finns några enkla sätt att se till att det aldrig händer.

Läs inlägg

5 fördelar med sluten kontanthantering på bensinstationer

Av Thomas Wahlman | 2018-jul-03 10:00:00

Att hantera kontanter på bensinstationer innebär en ökad säkerhetsrisk och extra kostnader. Ett slutet kontanthanteringssystem kan hjälpa till att ta itu med detta och även andra utmaningar.

Läs inlägg