Hur säkerhetsslussar fungerar

Frank Engqvist
Posted by Frank Engqvist
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

En säkerhetssluss är en av de säkraste metoderna för tillträdeskontroll som finns tillgänglig för olika typer av byggnader. Men hur fungerar den egentligen?

Läs om säkra entrélösningar för kontor, ladda ner guiden

 

 

I sin enklaste form består en säkerhetssluss av två dörrar som är elektroniskt ihopkopplade så att ena dörren kan inte öppnas förrän den andra har stängts.

vad-ar-en-sakerhetssluss.pngMed hjälp av någon form av identifieringsmedtod kommer du in genom den första dörren som måste stängas bakom dig innan andra dörren kan öppnas och du kan passera.

Högsta entrésäkerhet 

Säkerhetsslussar är en av de mest säkra lösningarna för tillträdeskontroll som finns tillgänglig idag.

Förutom intrångsskydd kan de också erbjuda förstklassigt fysiskt skydd mot skottlossning och explosioner.
 
 

Detekterings- och identifieringssystem

Slussarna är ofta utrustade med ett antal olika detekteringssystem. Sensorer upptäcker till exempel när mer än en person har kommit in i slussen och förhindrar då att andra dörren öppnas.

Det är också vanligt att metalldetektorer byggs in i slussen när det finns risk för att skjutvapen tas med in.
 
Borstsett från standardmetoder för identifiering, så som kort och PIN-koder, så kan säkerheten ökas ytterligare med biometriska läsare som känner igen ansikten, ögon eller fingeravtryck.
 
 

Piggybacking och tailgating 

Säkerhetsslussar är särskilt effektiva för att stoppa piggybacking (medveten medsmitning) eller tailgating (omedveten medsmitning).
 
Piggybacking och tailgating är när någon försöker komma in i ett säkrat område genom att gå tätt bakom någon med rätt behörighet.
 
piggybacking-tailgating.png
 

Den subtila skillnaden mellan piggybacking och tailgating är samtycke:
Tailgating (omedveten medsmitning)  - en person följer tätt efter en behörig person utan dennes samtycke
Piggybacking (medsmitning) -  samma som ovan, men den behöriga personen är införstådd i att ytterligare en person följer med in

Läs mer om hur säkerhetsslussar används för att upprätthålla hög säkerhet och begränsa rörligheten för obehöriga personer i er verksamhet.
 
En introduktion till säkra entrélösningar för kontor
 
Se inspirationsfilmen om olika typer av slussaroch i vilka miljöer de kan passa in.
 

Prenumerera här!

Senaste inläggen