Hur undanröja säkerhetsbrister kring receptionen

Frank Engqvist
Posted by Frank Engqvist
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Förutom att ge det betydande första intrycket spelar receptionen en viktig roll för entrésäkerheten på kontoret. Men gör den sitt jobb?

Läs mer om säkra entrélösningar för kontor, ladda ner guiden här.
 
 
För de flesta besökare och personal är receptionen utgångspunkten för besöket i en kontorsbyggnad. Därför måste den vara både välkomnande och tillhandahålla rätt nivå av tillträdeskontroll.
 
Här är en checklista över punkter att gå igenom för att hitta eventuella säkerhetsbrister kring receptionen. 

 

Säkerhetslista för receptionen

checklist-tickbox.jpg Se till att det finns en plats där besökare kan registrera sig och få sina uppgifter kontrollerade innan de får ett passerkort för att komma in i byggnaden
   
checklist-tickbox.jpg Använd automatiska entrégrindar för att förhindra att obehöriga personer passerar förbi receptionen och in i byggnaden
   
checklist-tickbox.jpg Se till att entrégrindarna går att konfigurera så att de accepterar alla de olika identifieringsmetoder som används inom byggnaden
   
checklist-tickbox.jpg Det kan finnas tillfällen då ytterligare scanningsutrustning krävs, ofta som en tillfällig åtgärd, så se till att det finns plats för detta
   
checklist-tickbox.jpg Hitta entrégrindar med en design som kompletterar receptionens arkitektur - de bör förhöja den övergripande designen, inte förstöra den
   
checklist-tickbox.jpg Minimera alla designelement i receptionen som blockerar sikten
   
checklist-tickbox.jpg När receptionen är öppen, se till att någon alltid är på plats och väl synlig för besökaren
   
checklist-tickbox.jpg

Se till att receptionen är prydlig och att det är god sikt ut så att främmande föremål inte så lätt kan gömmas och smugglas in.

   
checklist-tickbox.jpg Se till att alla receptionister förstår säkerhetsförfarandena och vet hur man ska agera i händelse av en nödsituation

Läs mer om entrésäkerhet för kontor: 
En introduktion till säkra entrélösningar för kontor

 

 Läs också om:

 

 

Prenumerera här!

Senaste inläggen