Varför hotell ska ändra huvudkoden på deras kassaskåp

Av Åsa Tjörngren | 2018-jul-11 11:00:00

Ett personligt kassaskåp på hotellrummet är uppskattat av många gäster. Men hotellen måste vara noggranna med att ändra den fabriksinställda huvudkoden på sina rumsskåp - eller riskera att brista i säkerheten som då drabbar gästerna.

Läs inlägg

5 fördelar med sluten kontanthantering på bensinstationer

Av Thomas Wahlman | 2018-jul-03 10:00:00

Att hantera kontanter på bensinstationer innebär en ökad säkerhetsrisk och extra kostnader. Ett slutet kontanthanteringssystem kan hjälpa till att ta itu med detta och även andra utmaningar.

Läs inlägg

Varför flödeshastighet är så viktig för entrésystemet i kontorsbyggnader

Av Frank Engqvist | 2018-jun-05 11:00:00

Att förstå mönstret av personflöden i din kontorsbyggnad när du väljer ett entrésäkerhetssystem eliminerar flaskhalsar och förhindrar köer.

Läs inlägg

Avskräcka, fördröja, försvara - 3 steg till bättre säkerhet för byggnader

Av Rasmus Jansson | 2018-maj-22 12:30:00

Oförutsägbarheten med dagens hot gör att säkerhetsexperterna måste ompröva sina uppfattningar om hur en byggnad eller anläggning bäst skyddas. Det här blogginlägget tar upp hur säkerhetsansvariga kan förbli förberedda för dessa hot.

Läs inlägg

9 tips om tillträdeskontroll för kontorsbyggnader

Av Rasmus Jansson | 2018-maj-02 11:30:00

Effektiva entrélösningar för kontor innebär smidig hantering av tillträdeskontrollen för anställda och besökare. Här är 9 bästa tipsen för säkerhetschefer vad gäller tillträdeskontroll i kommersiella byggnader.

Läs inlägg

Så förvarar du personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen GDPR

Av Åsa Tjörngren | 2018-apr-27 11:00:00

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018 och i den finns vissa nya delar som alla företag och kommuner måste uppmärksamma. Läs vad lagen innebär och vad du behöver vara medveten om när det gäller förvaring av personuppgifter.

Läs inlägg

Hur kameraövervakning sparar pengar, tid och arbetskraft

Av Peter Åstrand | 2018-apr-19 11:00:00

Ett korrekt uppsatt kameraövervakningssystem hjälper till att skydda människor, egendom och byggnader samt sparar pengar, tid och arbetskraft.

Läs inlägg

6 steg till rätt entrésystem för ditt kontor

Av Frank Engqvist | 2018-apr-11 11:00:00

Här är de sex främsta faktorerna som bör övervägas när beslut om entrésäkerhet till kontorsbyggnader ska fattas.

Läs inlägg

13 tips för att förhindra snatteri

Av Fredrik Stalebrant | 2018-mar-27 11:00:00

Snatterier kostar detaljhandlare i landet miljarder årligen. Här är 13 snabba tips för butiksägare och handlare som vill tackla problemen med stöld och svinn.

Läs inlägg

Hur EMP-skydd av servrar fungerar

Av Peter Åstrand | 2018-feb-22 11:00:00

Skador orsakad av elektromagnetisk puls (EMP) kan ge förödande konsekvenser för IT-system och dess information. Så vad kan säkerhets- och IT-chefer göra för att skydda sig mot detta hot?

Läs inlägg