Vikten av att balansera en byggnads entrésäkerhet och design

Frank Engqvist
Posted by Frank Engqvist
Find me on: LinkedIn

Preamble text goes here...

Både arkitekter och säkerhetsspecialister måste noga tänka på hur man effektivt hanterar flödet av människor in och ut i en offentlig byggnad. Men är det möjligt att hitta den rätta balansen mellan säkerhet och design?

 
För tips om hur du undviker vanliga fel vad gäller säkerheten i entrén, ladda ner vår PDF-guide: En introduktion till entrésäkerhet och tillträdeskontroll för offentliga byggnader.

 

Tänk funktion och form

När företag ska införskaffa säkerhetslösningar till sina lokaler, är processen ofta inte lika enkel som att bara installera en entrégrind och kontrollera ID på vägen in.

Särskilt när man arbetar med offentliga byggnader förväntas lösningen för entrésäkerheten passa in i den övergripande arkitektoniska utformningen av lokalerna.
 
 
 

Integrera entrésäkerheten redan i designfasen

För nya byggnader eller renoveringar bör lösningen för entrésäkerheten vara en del av det arkitektoniska konceptet för receptions- och entréytan.

Med 3D-konfigurationsverktyg kan entrésystem som snabbslussar (speedgates) visualiseras som en del av den övergripande designen.

BIM-objekt (Building Information Modeling) kan till exempel dras och släppas in i ett BIM-system för arkitektonisk planering.

Detta bidrar till att skapa en digital bild av alla olika delar i entrén, vilket gör det möjligt att verkligen optimera ytan för entrélösningen som tar hänsyn till både funktion och form.  
 
 

Förstå användarens beteende

Att uppskatta beläggning och flödeshastighet samt förstå när personer går in och ut ur lokalerna, hjälper till att bygga en exakt bild av besökarnas beteende. Detta är avgörande när man sedan väljer en entrélösning som ska upprätthålla önskad säkerhetsnivån men inte skapa flaskhalsar och fördröjningar.
 
entresakerhet-flodeshastighet.png
 
Till exempel så kommer en typisk kontorsbyggnad ha flest människor som passerar in till byggnaden på morgonen och ut på eftermiddagen, och detta sker vid ungefär samma tider. Därför måste alla säkerhetslösningar i entrén vid dessa tillfällen kunna bibehålla en snabb och jämn genomströmning.
 
 

Tänk på den visuella inverkan ur ett användarperspektiv

Undvik att installera en alltför skrämmande entrésäkerhetslösning i offentliga byggnader. Den kommer inte bara fördröja besökarnas passering utan också ge intrycket av att säkerhetsrisken är större än den egentligen är.
 
balansera-sakerhet-och-design.jpg
 
Detta kan få allmänheten att känna sig obekväma under hela besöket, inte bara när de går in i byggnaden utan det kan försämra upplevelsen av besöket i sin helhet.
 
En introduktion till säkra entrélösningar för kontor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läs mer om hur man integrerar säkerhetslösningar i byggnadens design genom att använda konfigureringsverktyg och BIM-objekt på sidan om Gunnebos support till arkitekter.

Prenumerera här!

Senaste inläggen